Palvelut

Sopimusoikeus. Toimiston erityisosaamiseen kuuluu sopimusoikeudelliset kysymykset ja toimisto voi kommentoida, laatia, sekä tehdä riskianalyysejä erilaisista kaupallisista sopimuksista.
 
Yhtiöoikeus. Toimisto neuvoo yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä kuten esimerkiksi yhtiön rakenteen muutoksissa, toimivallan jaossa hallituksen ja yhtiökokouksen välillä, sekä avustaa sulautumisissa, yhtiöjärjestyksen muutoksissa, yhtiökokousasioissa, osakassopimusten laatimisessa yms.
 
Kiinteistöoikeus. Toimisto antaa kiinteistöoikeudellisia neuvoja, liittyen kiinteistön myyntiin ja ostoon, sekä kiinteistön maanvuokra-asioihin.
 
Yritysjärjestelyt. Toimisto hoitaa juridiset due diligence tarkistukset yhtiön ostossa ja myynnissä, avustaa yhtiön osakkeiden myynnissä tai ostoissa, sekä liiketoiminnan luovutustilanteissa.
 
Julkiset hankinnat.  Valitukset markkinaoikeuteen ja oikaisuvaatimukset hankintayksikölle.
 
Työoikeus. Toimisto laatii työsopimuksia sekä muita työoikeudellisia sopimuksia yrityksen ja sen toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden välillä sekä neuvoo kilpailukielto- ja salassapitokysymyksissä.
 
Perintöoikeus. Toimisto laatii myös avioehtosopimuksia, perunkirjoja ja testamentteja sekä hoitaa perinnönjakoja.