Kokemus

Kim Åstrandilla on yli 18 vuoden kokemus liikejuridisista toimeksiannoista työskenneltyään Suomen suurimmissa asianajotoimistoissa.

Hän työskentelee suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Uransa alussa hän oli mukana yksinkertaistamassa yli 20 tytär- ja sisarkonsernin yhteen holdingyhtiöön ja sen tytäryhtiöön. Kaupparekisteri ei ollut aiemmin nähnyt vastaavaa monimutkaista sulautumisjärjestelyä, jonka läpiviemiseen tarvittiin erinomaista koordinointikykyä sekä kykyä pitää kaikki langat oikein sulautumisprosessin kaikissa vaiheissa.

Myöhemmin uransa aikana hän on hoitanut monimutkaista hotellirakennusprojektia ruotsissa, jossa hän edusti suomalaista omistajaosapuolta. Projekti kesti muutaman vuoden, alustavista alkuneuvotteluista kunnes hotelli oli valmis. Projektin aikana hän toimi juridisena koordinaattorina suomen ja ruotsin lakien ja kulttuurien välillä.

Kim Åstrand on myös avustanut erisuuruisten yritysten johtoa liikejuridisissa asioissa. Hän on muun muassa avustanut yritysten sopimuksien laatimisessa ja kommentoinnissa, käsittäen toimitussopimuksia, agenttisopimuksia ja erilaisia yhteistyösopimuksia. Hän on myös hoitanut yritys- ja kiinteistökauppoja sekä muita monimutkaisia kiinteistöjärjestelyitä. Hän on myös avustanut yritysten osakkeenomistajia muun muassa laatimalla osakassopimuksia sekä antanut neuvoja yhtiökokouksia varten.  

Tärkein motto on aina tyytyväinen asiakas suoriutumalla tehtävistä tehokkaasti, tarkasti ja löytämällä juridisia ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin kustannustehokkaalla tavalla. Monet yritykset ovat ymmärtäneet edun käyttämällä asianajajaa ennen sopimusten allekirjoittamista ja tällä tavoin minimoida riitojen syntymistä tapauksissa joissa sopimukset ovat epäselvästi laadittuja.  

 

Kim Åstrand on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaja noudattaa lakia ja hyvää asianajajatapaa toiminnassaan. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet sekä muita asianajajia koskevia määräyksiä löytyvät  Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.


Ura

  • Asianajotoimisto Kim Åstrand Oy (2014 ->), Yrittäjä
  • Roschier Asianajotoimisto Oy (2006-2013), Senior Associate, Vaasassa
  • Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy (2004-2006), Associate Lawyer, Helsingissä
  • Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (2001-2004), Associate Lawyer, Helsingissä

 

Opinnot

  • Asianajajatutkinto 2005
  • Helsingin Yliopisto 1995 - 2001, Oikeustieteen maisteri
  • University of Sheffield, 2001, Kansainväliset juridiikkaopinnot
  • Ylioppilastutkinto, Kristinestads gymnasium 1992