Erfarenhet

Kim Åstrand har över 18 års erfarenhet av affärsjuridiska uppdrag efter att tidigare ha arbetat för Finlands största advokatbyråer.

Han arbetar flytande på svenska, finska och engelska.

Tidigt i hans karriär var han med och förenklade en stor koncern med över 20 dotter- och systerbolag till ett enda holdingbolag och dess dotterbolag. På handelsregistret hade de aldrig varit med om något motsvarande komplext fusionsarrangemang och genomförandet av arrangemanget krävde en utmärkt koordinationsförmåga samt förmåga att hålla rätt i alla trådar i alla skeden av de olika fusionsskedena.

Senare i karriären har han skött om ett komplicerat hotellbyggnadsprojekt i Sverige där han företrädde den finländska ägarparten. Projektet pågick några år från de begynnande avtalsförhandlingarna tills att hotellet var färdigt. Under projektet fungerade han som en juridisk koordinator mellan den finska och den svenska juridiken och kulturen.

Kim Åstrand har också hjälpt ledningen i olika stora företag med affärsjuridiska ärenden. Han har bland annat bistått med att uppsätta och kommentera företags kommersiella avtal såsom leveransavtal, distributionsavtal och olika samarbetsavtal, han har skött om företags- och fastighetsköp och övriga komplicerade fastighetsarrangemang. Han har också bistått aktieägare bland annat med att uppsätta aktieägaravtal och gett råd inför bolagsstämmor.

Kims motto är att ha mycket nöjda kunder genom att prestera snabbt, noggrant och genom att hitta juridiska lösningar på svåra problem på ett kostnadseffektivt sätt. Många företag har insett fördelen med att låta en advokat gå igenom avtal innan de undertecknas och på så vis minimera risken för tvister om avtalen är oklart formulerade.  

Kim Åstrand hör till Finlands Advokatförbund. En advokat följer i sin verksamhet lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor.

Karriär

  • Advokatbyrå Kim Åstrand Ab (2014 ->), Egen företagare
  • Roschier Advokatbyrå Ab (2006-2013), Senior Associate i Vasa
  • Advokatbyrå Peltonen, Ruokonen & Itäinen Ab (2004-2006), Associate Lawyer i Helsingfors
  • Hannes Snellman Advokatbyrå Ab (2001-2004), Associate Lawyer i Helsingfors

Studier

  • Advokatexamen 2005
  • Helsingfors Universitet 1995 - 2001, Jur. Mag. 
  • University of Sheffield, 2001, internationella studier i juridik
  • Studentexamen, Kristinestads gymnasium 1992