sv
sv

+358 (0) 40 8410811

kim (at) kimastrand.fi

sv
Ta kontakt

Advokatbyrå
Kim Åstrand

Advokatbyrå Kim Åstrand

Din lokala expert inom företagsjuridik

Advokatbyrå Kim Åstrand är din lokala expert inom företagsjuridikens underfundiga värld. Att grunda, sälja, utveckla och köpa företag är en dröm för många men vägen dit kan vara krokig och du kan behöva hjälp med att reta ut en del frågetecken. När mycket står på spel är det viktigt att det blir rätt. Jag är här för att hjälp dig och ditt företag.

Tjänster


Avtalsjuridik

Byråns specialkunnande ligger inom avtalsrättsliga frågor och byrån kan kommentera, uppsätta, ge en tolkningsbedömning och göra en riskanalys av olika kommersiella avtal som ett företag behöver.

Bolagsjuridik

Byrån erbjuder rådgivning om bolagsrättsliga frågor som anknyter sig till olika ändringar i ett bolags struktur, beslutsbehörighet för styrelsen respektive bolagsstämma samt kan biträda vid fusioner, ändring av bolagsordning, bolagsstämmoärenden, uppsättande av aktieägaravtal etc.

Fastighetsjuridik

Byrån erbjuder fastighetsrättslig rådgivning i frågor som rör försäljning, köp och arrendering av fastigheter.

Juridisk revision

Genomgång med bolagets ledning om eventuella juridiska risker. Granskning av avtal, avtalshantering, granskning av bolagsrättsliga rutiner etc. 

Företagsarrangemang

Byrån gör juridiska due diligence granskningar vid köp och försäljning av bolag, biträder vid köp eller försäljning av aktier i ett bolag eller vid verksamhetsöverlåtelser. 

Arbetsjuridik

Byrån ger rådgivning vid uppsättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan ett företag och dess verkställande direktör och övriga nyckelpersoner samt hantering av konkurrens- och sekretessfrågor. Byrån ger också rådgivning inför avslutande av anställningsavtal.

Offentlig upphandling

Byrån sköter om besvär till marknadsdomstolen och rättelseyrkanden till upphandlingsenheten.

Arvsrättliga ärenden

Byrån kan uppsätta äktenskapsförord, bouppteckningar och testamenten samt sköta om boutredningar och arvsskiften.

Tjänster


Avtalsjuridik

Byråns specialkunnande ligger inom avtalsrättsliga frågor och byrån kan kommentera, uppsätta, ge en tolkningsbedömning och göra en riskanalys av olika kommersiella avtal som ett företag behöver.

Bolagsjuridik

Byrån erbjuder rådgivning om bolagsrättsliga frågor som anknyter sig till olika ändringar i ett bolags struktur, beslutsbehörighet för styrelsen respektive bolagsstämma samt kan biträda vid fusioner, ändring av bolagsordning, bolagsstämmoärenden, uppsättande av aktieägaravtal etc.

Fastighetsjuridik

Byrån erbjuder fastighetsrättslig rådgivning i frågor som rör försäljning, köp och arrendering av fastigheter.

Arbetsjuridik

Byrån ger rådgivning vid uppsättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan ett företag och dess verkställande direktör och övriga nyckelpersoner samt hantering av konkurrens- och sekretessfrågor. Byrån ger också rådgivning inför avslutande av anställningsavtal.

Företagsarrangemang

Byrån gör juridiska due diligence granskningar vid köp och försäljning av bolag, biträder vid köp eller försäljning av aktier i ett bolag eller vid verksamhetsöverlåtelser. 

Offentlig upphandling

Byrån sköter om besvär till marknadsdomstolen och rättelseyrkanden till upphandlingsenheten.

Arvsrättsliga ärenden

Byrån kan uppsätta äktenskapsförord, bouppteckningar och testamenten samt sköta om boutredningar och arvsskiften.

Jurdisk revision

Genomgång med bolagets ledning om eventuella juridiska risker. Granskning av avtal, avtalshantering, granskning av bolagsrättsliga rutiner etc. 

Erfarenhet


Kim Åstrand har över 20 års erfarenhet av affärsjuridiska uppdrag efter att tidigare ha arbetat för Finlands största advokatbyråer.
Han arbetar flytande på svenska, finska och engelska.

Om Kim

Tidigt i hans karriär var han med och förenklade en stor koncern med över 20 dotter- och systerbolag till ett enda holdingbolag och dess dotterbolag. På handelsregistret hade de aldrig varit med om något motsvarande komplext fusionsarrangemang och genomförandet av arrangemanget krävde en utmärkt koordinationsförmåga samt förmåga att hålla rätt i alla trådar i alla skeden av de olika fusionsskedena.

Senare i karriären har han skött om ett komplicerat hotellbyggnadsprojekt i Sverige där han företrädde den finländska ägarparten. Projektet pågick några år från de begynnande avtalsförhandlingarna tills att hotellet var färdigt. Under projektet fungerade han som en juridisk koordinator mellan den finska och den svenska juridiken och kulturen.

Kim Åstrand har också hjälpt ledningen i olika stora företag med affärsjuridiska ärenden. Han har bland annat bistått med att uppsätta och kommentera företags kommersiella avtal såsom leveransavtal, distributionsavtal och olika samarbetsavtal, han har skött om företags- och fastighetsköp och övriga komplicerade fastighetsarrangemang. Han har också bistått aktieägare bland annat med att uppsätta aktieägaravtal och gett råd inför bolagsstämmor.

Kims motto är att ha mycket nöjda kunder genom att prestera snabbt, noggrant och genom att hitta juridiska lösningar på svåra problem på ett kostnadseffektivt sätt. Många företag har insett fördelen med att låta en advokat gå igenom avtal innan de undertecknas och på så vis minimera risken för tvister om avtalen är oklart formulerade.  

Kim Åstrand hör till Finlands Advokatförbund. En advokat följer i sin verksamhet lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor.

Karriär

 • Advokatbyrå Kim Åstrand Ab (2014 ->), Egen företagare
 • Roschier Advokatbyrå Ab (2006-2013), Senior Associate i Vasa
 • Advokatbyrå Peltonen, Ruokonen & Itäinen Ab (2004-2006), Associate Lawyer i Helsingfors
 • Hannes Snellman Advokatbyrå Ab (2001-2004), Associate Lawyer i Helsingfors

Studier

 • Advokatexamen 2005
 • Helsingfors Universitet 1995 – 2001, Jur. Mag. 
 • University of Sheffield, 2001, internationella studier i juridik
 • Studentexamen, Kristinestads gymnasium 1992

Ta kontakt


  Advokatbyrå Kim Åstrand Ab

  FO-nummer: 2592540-5

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  Spotify
  Consent to display content from - Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from - Sound

  kim (at) kimastrand.fi

  +358 (0) 40 8410 811